Skautnahodny obrazek
 

 

Informace k letním táborům 2024

 

Ceny letošních letních táborů budou vyšší

Zastupitelstvo města Zlína při schvalování rozpočtu MMZ pro rok 2024 zrušilo dotační podporu zlínských dětí a mládeže do 18 let v programu letní tábory (50 Kč/den). Vyhodnotilo ji jako nadbytečnou, a to pro všechny organizace působící ve Zlíně. Tento krok byl našimi zástupci v radě MMZ připomínkován, ale pro letošní rok se jej už nepodařilo zvrátit. Doufáme, že tato podpora bude v následujících letech obnovena.

Z těchto důvodů bude letos cena táborů pro rodiče navýšena o 50 korun na den a osobu. Doufáme, že letos to bude výjimečně a zastupitelé Města Zlína se opět vrátí k podpoře dětí a mládeže, kteří jsou naší budoucností.

V minulém roce 2023 jsme na podporu našich letních táborů obdrželi celkovou částku 138 273 Kč.

Jsme si vědomi, že pokud se táborů zúčastní více dětí z jedné rodiny, může to představovat vyšší zatížení rodinného rozpočtu. Tábory jsou pro nás vyvrcholením celoroční činnosti a byla by tak škoda, kdyby se jich naši členové nemohli z nepříznivých finančních důvodů zúčastnit. Proto jsme se rozhodli nabídnout, několik možných řešení:

1. Individuální podpora
Požádali jsme nadační fond Credo o jednorázový finanční dar pro naše skautské středisko na podporu letních táborů. Z této podpory budeme moci uhradit některé náklady a můžeme tak individuálně pomoci rodinám se snížením ceny táborů.
Tuto podporu lze vyjednat přímo s vedoucím příslušného oddílu nebo s vedoucím střediska (Leoš Hrdlička, tel.: 736 522 830, e­‑mail: leos@zlin6.cz).

2. Dárcovský program NAVZDORY
Právě probíhá 10. kolo dárcovského programu Navzdory, které bude ukončeno 16. června 2024. Zde se můžete individuálně ve stanoveném termínu přihlásit s žádostí o podporu volnočasových aktivit.

3. Příspěvek „Dostupný skauting – letní tábory“
Stejně jako loni i letos budeme zprostředkovávat finanční pomoc z prostředků Junáka – českého skauta. Finanční prostředky pro podporu holek a kluků na letní tábory byly získány od soukromých dárců v úspěšné fundraisingové kampani.
Možnost pro podání a odevzdání žádosti do 1. června 2024 je pro členy našeho střediska prostřednictvím tohoto odkazu. My za vás souhrnně tuto žádost podáme. Výsledek schválení sdělíme neprodleně po jeho obdržení od ústředí Junáka.
Žádost o dotační podporu zasílejte a sdělte nám nejlépe ihned po přečtení, neodkládejte ji na poslední chvíli.

4. Charita: Pomáháme tam, kde je potřeba
Jsme připraveni těm, kteří jsou v životní nesnázi, pomoci také materiální pomocí, která může být realizována díky Tříkrálové sbírce.
Kontakt: Mgr. Jana Strouhalová, tel.: 739 245 973 (PO-ST), e-mail: poradna@zlin.charita.cz

5. Odložená nebo rozdělená platbaPo dohodě s hospodářkou (Kateřina Straková, tel.: 775 121 337, e­‑mail: kyslik@zlin6.cz) je možné platbu odložit nebo rozdělit do více částí.

 

Ceny táborů

Celková částka potřebná na provoz letošních táborů – příspěvek na jednoho táborníka na jeden táborový den je 330 Kč:

– dotace Statutárního města Zlína na táborníky ze Zlína – 0 Kč
– příspěvek rodičů – 330 Kč

Částku za celý pobyt zaokrouhlujeme na celé stokoruny směrem dolů.

Příspěvek rodičů:

horní tábor


skauti – Antares


29. 6. až 17. 7. 2024


cena 6 200 Kč


roveři & rangers – Albion


17. 7. až 31. 7. 2024cena 7 200 Kč *


skautky – Medvědice


31. 7. až 16. 8. 2024cena 5 600 Kč

světlušky – Berušky


14. 8. až 31. 8. 2024cena 4 900 Kč

dolní tábor


světlušky (51. roj)


29. 6. až 13. 7. 2024


cena 4 900 Kč


vlčata (51. smečka)


13. 7. až 27. 7. 2024


cena 4 900 Kč

skauti – Ontario

27. 7. až 14. 8. 2024


cena 7 200 Kč **

skautky – Artemis

14. 8. až 31. 8. 2024cena 5 900 Kč

Vyškov

vlčata – Asterion

14. 7. až 27. 7. 2023


cena 4 600 Kč

 

Poznámky:

* Táboru roverů & rangers – Albion bude předcházet putovní část od 11. července.
** Táboru skautů – Ontario bude předcházet putovní část od 24. července.


Placení táborů

K platbě letního tábora za každého člena samostatně budete vyzváni e­‑mailovou zprávou v půlce měsíce června prostřednictvím našeho systému H.Skauting, ve které obdržíte také platební QR kód.

Údaje neupravujte. Platbu uhraďte nejpozději 14 dnů před odjezdem, v ideálním případě ihned po přečtení zprávy. Žadatelé o podporu z uvedených dotačních programu tuto částku budou mít již upravenou.

Splatnost příspěvku rodiče na tábor:
• světlušky (51. roj) – do 15. června 2024
• světlušky – Berušky – do 3. srpna 2024
• vlčata (51. smečka) – do 29. června 2024
• vlčata – Asterion – do 30. června 2024
• skautky – Artemis – do 31. července 2024
• skautky – Medvědice – do 17. července 2024
• skauti – Ontario – do 10. července 2024
• skauti – Antares – do 15. června 2024
• roveři & rangers – Albion – do 27. června 2024

Po dohodě s hospodářkou (Kateřina Straková, tel.: 775 121 337, e­‑mail: kyslik@zlin6.cz) je možné platbu odložit nebo rozdělit do více částí.

 

Bankovní účet

Bankovní účet máme u Fio Banky: 2701418660/2010


Vystavení potvrzení a faktury pro zaměstnavatele

Na požádání vystavíme pro zaměstnavatele některého z rodičů Žádost o poskytnutí příspěvku z fondu kulturních a sociálních potřeb účastníkům skautského tábora nebo Potvrzení o účasti dítěte (dětí) na našem skautském táboře.

Rovněž na požádání vystavíme fakturu a zašleme vašemu zaměstnavateli.

V těchto případech volejte na tel.: 775 121 337 (Kateřina Straková - Kyslík) nebo pište na e­‑mail: kyslik@zlin6.cz


Odjezdy autobusů

Účastníci tábora odjíždějí z parkoviště od kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Zlíně.
Na stejné místo se – asi po dvou hodinách – vrací autobus účastníky předešlého turnusu.

sobota 29. července 2024
Zlín – Lidečko
odjezd v 9 hod.
světlušky (51)
skauti – Antares

sobota 13. července 2024
Zlín – Lidečko
odjezd v 10 hod.
vlčata (51)
Lidečko – Zlín
světlušky (51)

neděle 14. července 2024
Zlín – Vyškov
odjezd v 14 hod.
vlčata – Asterion

středa 17. července 2024
Lidečko – Zlín
odjezd v 15 hod.
skauti – Antares

sobota 27. července 2024
Lidečko – Zlín
odjezd v 15 hod.
vlčata (51)

sobota 27. července 2024
Vyškov – Zlín
odjezd v 15 hod.
vlčata – Asterion

středa 31. července 2024
Zlín – Lidečko
odjezd v 14 hod.
skautky – Medvědice
Lidečko – Zlín
roveři & rangers – Albion

středa 14. srpna 2024
Zlín – Lidečko
odjezd v 14 hod.
skautky – Artemis
Lidečko – Zlín
skauti – Ontario

pátek 16. srpna 2024
Lidečko – Zlín
odjezd v 14 hod.
skautky – Medvědice

sobota 17. srpna 2024
Zlín – Lidečko
odjezd v 14 hod.
světlušky – Berušky

sobota 31. srpna 2024
Lidečko – Zlín
odjezd v 15 hod.
skautky – Artemis
světlušky – Berušky


Mapa webu | Zapnout grafiku | Kontakt    Zlin6.cz | 6. skautské středisko ve Zlíně | Code by PCHweb