Skautnahodny obrazek
 

 

- - -Vyšel nový Zpravodaj – číslo 36 (květen 2016)

V polovině května jsme vydali šestatřicáté číslo našeho Zpravodaje. 
Nedílnou součástí tohoto předtáborového výtisku jsou také přihlášky na tábory a informace k nadcházejícím letním táborům v Lidečku-Račném.

Leoš Hrdlička

Nový Zpravodaj si můžete stáhnout ZDE.

Všechna čísla Zpravodajů najdete ZDE.

 


 

- - -Informace k letním táborům 2016

Aktuální informace s přihláškamy na tábory obdrží rodiče spolu s květnovým Zpravodajem prostřednictví svých dětí.

Součastně vše naleznete také na našem webu:
Informace k letním táborům 2016
Variabilní symboly

Leoš Hrdlička

 


 

- - -Vyhrály jsme závod

sobota 30. dubna 2016

Tradičně po dvou letech se uskutečnil Závod světlušek a vlčat. Letos se konal  v sobotu 30. dubna v Jasenné. Do závodu se zapojilo přes jedenáct středisek zlínského okresu. Z našeho střediska se zúčastnily dvě družiny světlušek a jedna družina vlčat.

- - -Na sobotní závod jsme se vydali už v ranních hodinách. Po příjezdu do Jasenné jsme se seznámili s tábořištěm a pak následoval zahajovací nástup, po kterém začal už samotný závod. Během závodu každou družinu čekalo devět stanovišť, která byla zaměřena na různé okruhy znalostí a dovedností (poznávání rostlin a zvířat, šifry, zdravověda příprava pokrmů, aj.). Po absolvování všech úkolů a návratu do tábořiště jsme si pak mohli zahrát hry, výtvarně tvořit nebo po závodu jen odpočívat. Potom už nastal závěrečný nástup a očekávané vyhlášení výsledků. Ze 16 soutěžních družin se naše dvě družiny světlušek – Ještěrky a Veverky – umístily na 1. a 3. místě, čímž si zajistily postup do dalšího kola. Družina vlčat – Draci – skončila na 6. místě.  Vítězům i všem zúčastněným blahopřejeme.

Celý závod jsme si všichni užili také díky slunnému počasí, které nám vydrželo celý den.

Natálie Frolková

Další fotografie můžete zhlédnout ZDE.

 


 

Oslavili jsme svátek sv. Jiří

neděle 24. dubna 2016

Letos připadl svátek sv. Jiří, patrona skautů, na neděli. Při mši svaté v 8.30 hod. v kostele sv. Filipa a Jakuba jsme si připoměli nejen sv. Jiří, ale také výzvu a odhodlanost bojovat se zlem (hříchem).

Leoš Hrdlička

- - - - - - - - -
- - - - - - - - -- - -- - -U klubovny vznikla další herní plocha

sobota 23. dubna 2016

Nesešlo se nás sice mnoho, ale přesto se podařilo plánované práce udělat.

Pavel, správce klubovny, nechal týden dopředu srovnat celou plochu grejdrem. V den brigády pak - - -mechanicky narušit povrch ztvrdlé zeminy narušila radlice malého bagru. Vyčištění plochy od kamenů a následný osev travního semene, pohrabání a zaválcování jsme udělali sami.

Před klubovnou jsme upravili vzrostlé keře a odstranili staré pletivo plotu, které časem nahradí nové.

Současně jsme uklidili společnou část půdního prostoru klubovny a upravili část podlahy. Kalčo jsme následně přenesli z chodby na novou, zpevněnou podlahu.

Leoš Hrdlička

Více fotografií můžete zhlédnou ZDE (na stránce dole). 

- - -Pozvánka: Přijďte s námi poděkovat

neděle 24. dubna 2016

Přijďte s námi poděkovat za všechna dobrodiní a také vyprosit další potřebné milosti v neděli 24. dubna v 8.30 hod. do kostela sv. Filipa a Jakuba, kde si při mši svaté připomeneme sv. Jiří, patrona skautů.

Leoš Hrdlička

 


 

Velká nejen úklidová brigáda u klubovny

- - -sobota 23. dubna 2016

V sobotu proběhne u klubovny brigáda od 8 hodin.

Čeká nás úklid a úprava okolí klubovny, například:
– osetí trávy na upravené ploše kolem klubovny
– oprava plotu a ostříhání živého plotu
– dorovnání hřiště a dosetí trávy
– úprava půdního prostoru s kalčem

Leoš Hrdlička

 


 

- - -

 


 

- - -Skauti a skautky budou bdít u Božího hrobu

sobota 26. března 2016

Ve farnosti sv. Filipa a Jakuba od skončení velkopátečních obřadů až do začátku obřadů Bílé noci bdí farníci u Božiho hrobu.

Skauti a skautky našeho střediska vzali tuto stráž v sobotu 26. března od 2. do 3. hodiny ranní.

Je vítán každý, kdo by chtěl spolu s námi tuto stráž držet.

Leoš Hrdlička

 


 

Putovali jsme na Svatý Hostýn, byly nás stovky

pátek 11. a sobota 12. března 2016

Ten páteční večer panovalo na Moravě sychravé, chladné počasí. Kdekdo po náročném pracovním týdnu užíval večer- - -ní pohody v teple rodinného krbu nebo se vydal ven za přáteli. Našli se však i tací, kdo nazuli pevné boty, teplé bundy a vydali se na cestu. Na dlouhou noční cestu. Bylo jich několik stovek.
Na tradiční postní pouť „Železný poutník“ ze Svatého Kopečka u Olomouce na Svatý Hostýn se sjeli zájemci z takřka celé České republiky. Muži i ženy, mladí i staří, studující i pracující... Všechny spojovala touha dojít z jednoho poutního místa na druhé a prožít noc s Pánem, případně svými přáteli nebo společenstvím. Letos v noci z 11. na 12. března se konal už 19. ročník.

Pouť začala v 18 hod. mší svatou v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku a hned po ní se účastníci vydali na zhruba padesátikilometrovou cestu. Počáteční špalír se postupem času trhal, každý šel v tempu, které mu vyhovovalo. Přibližně v polovině cesty, o půlnoci v Prosenicích,  poutníci na chvilku spočinuli - - -a díky ochotným místním farníkům se posilnili na další kilometry. Nad ránem došli největší vytrvalci až do Bystřice pod Hostýnem, kde je čekal závěrečný výšlap ke svatohostýnské bazilice. To už se k  chladnému počasí přidalo i jemné mrholení. Všichni příchozí se nakonec v o čtvrt na osm potkali v chrámu při společné závěrečné mši svaté.

Ze Zlína se nás letos zúčastnilo nějakých patnáct. Někteří z nás si pouť zopakovali už poněkolikáté, jiní šli vůbec poprvé. Každého však pěší cesta nějakým způsobem obohatila. Jsme rádi, že jsme se mohli na závěr postní doby trochu ztišit, soustředit se na sebe, prožít noc s Bohem a uvědomit si, co pro nás o Velikonocích vykonal. Kromě toho si mnozí sáhli na dno svých fyzických sil, protože padesát kilometrů je opravdu dlouhá štreka. Děkujeme organizátorům, děkujeme za modlitby.

Vojtěch Jurák – Broskev

 


 

Společná oddílová výprava se vydařila

v- - -íkend 4. až 6. března 2016

Svět šoubyznysu a červeného koberce nám letos dokázal svou skutečnou sílu, když nalákal na společnou výpravu přes devadesát skautů a skautek a pomohl utvořit pravděpodobně nejvkusněji oblečenou společnost v historii našeho skautingu. Zapůjčenou klubovnu v Zábřehu jsme první březnový víkend zaplnili až po střechu a po řádném ustrojení jsme se stali součástí skautské nízkorozpočtové verze předávání Oscarů.

Celým galavečerem, jinak vkusně prokládaným kulturními vložkami ze strany - - -publika, však otřáslo neočekávané oznámení, že se mnoho celebrit beze stopy ztratilo a je na nás, abychom policii pomohli situaci zvládnout. Ani tyto nepříjemné okolnosti však nezabránily Leonardu DiCapriovi v získání Oscara ani nám v náročném seznamování s devadesáti lidmi. Po mnoha různých více či méně náročných hrách se nám podařilo nejen poskytnout ochranu většině hvězd, ale i zachránit unesené jedince, za což jsme byli štědře odměněni ohromnou hostinou a příjemným večerem s hudbou i hazardem.

Hodinové zpoždění vlaku na zpáteční cestě už nám nedokázalo nic zkazit, a domů jsme se vrátili sice vyčerpaní, ale naprosto spokojení.

Ponaučení, které jsme si mohli odnést: Antares, Albion a Medvědice jsou fantastická kombinace.

Jakub Slíva – Slivka

Více fotografií můžete zhlédnout ZDE.

 


 

Světlušky a jejich oddílovka

víkend 4. až 6. března 2016

První březnový víkend jsme s oddílem světlušek pokračovaly v dobrodružné cestě, na které jsme se snažily přemoct zlou Zimní královnu, abychom vysvobodily našeho kamaráda Kaye a navrátily do země teplo a lásku. Tato výprava s sebou nesla nelehké úkoly, jako například hledání mapy, ukazující, kde se - - -zlá bytost skrývá, následné putování na ono místo a konečná velkolepá bitva proti početné zimní armádě. Po vysvobození Kaye a jeho opětovném setkání s Gerdoudošlo k zasnoubení a my se večer staly účastníky svatebního obřadu a honosné hostiny, po které následovalo oslavování novomanželů hudbou, tancem a hrou.

V průběhu našeho honu na královnu, který se tentokrát mimo jiné konal v Kroměříži, jsme si zpestřily chvíle hrou na živé osadníky, také se něco přiučily za pomocí světluškovských stezek.

Pvydatné nedělní snídani a úklidu jsme se zúčastnily mše svaté v kostele sv. Mořice. Tímto pro nás pomalu končil společný víkend a my se, jako vždy plny zážitků, vydaly na cestu za svými rodiči.

Michaela Hanušová

Více fotografií můžete zhlédnout ZDE.

 


 

Na červeném koberci- - -

víkend 4. až 6. března 2016

Společná oddílová výprava našich skautů a skautek, oddíl Medvědice a Antares, a roverů & rangers, kmen Albion.

Viktor Šimeček – Fox

 


 

ZDROJ pro naše vedoucí- - -

víkend 19. až 21. února 2016

V rámci přípravy našich vedoucích na jejich vedení družin i oddílů pořádáme každoročně několik setkání. Jedním z nich je ZDROJ – Zážitkový a Duchovní Rozvoj Oddílů Junáka. Letos se uskuteční o víkendu od 19. do 21. února. Pro naše vedoucí je příležitostí k získání nejen nových zkušeností a zážitků, ale také k načerpání duchovních sil.

Viktor Šimeček – Fox 

- - -Vyšel nový Zpravodaj – číslo 35 (únor 2016)

V těchto dnech jsme vydali již pětatřicáté číslo našeho Zpravodaje. Rodiče našich členů jej dostanou prostřednictvím svých dětí, ostatní si Zpravodaj mohou stáhnout z našich webových stránek.

V novém Zpravodaji přinášíme mimo ohléhnutí za našimi akcemi a termíny společných akcí do konce školního roku také termíny letních stanových táborů.

Leoš Hrdlička

Nový Zpravodaj si můžete stáhnout ZDE.

Všechna čísla Zpravodajů najdete ZDE.

 


 

- - -

 


 

Krojo- - -vý bazar

Byli bychom velice rádi, kdyby každé vlče mohlo mít svůj vlastní skautský kroj. Ovšem víme, že pořízení nového kroje není zrovna levná záležitost – krojové košile v dětské velikosti stojí kolem 500 Kč. Navíc vlčata rostou jako z vody, proto jim koupený kroj vydrží přibližně tři roky. Z těchto důvodů jsme v září na našem webu otevřeli krojový bazar, který si již našel své zájemce.
Více informací o tom, jak prodat či koupit skautský kroj naleznete na našem webu.

Jan Fojtů – Jeňa


 

- - -

Letní tábory 2016

 

Termíny letních stanových 
táborů v Lidečku-Račném jsou ZDE.

 

 


Mapa webu | Vypnout grafiku | Kontakt    Zlin6.cz | 6. skautské středisko ve Zlíně | Code by PCHweb