Skautnahodny obrazek
 

Aktuální informace k nadchízejícím táborům 2020 zde budou v květnu 2020.
V této chvíli zde necháváme pro představu informace z posledních táborů

 

Informace k letním táborům 2019

Cena táborů

Při stanovení celkové ceny táborů bereme v úvahu celkem tři okruhy výdajů. Nejvyšší částku si vyžádá strava táborníků (pět jídel denně, z toho jedno jídlo teplé). Druhý okruh tvoří technické zabezpečení tábora (např. doprava materiálu, stavba, opravy, vybavení, autobusy pro odvoz táborníků, elektřina, palivové dříví, sečení louky). Třetí oblastí výdajů je financování samotného chodu tábora – cestovné, vstupné (např. koupaliště), odměny, zajištění programu, poplatky u lékaře, dovoz potravin.

Jelikož od loňska nedošlo k citelnému nárůstu cen, příspěvek od rodičů bude 200 Kč na den. Při výpočtu ceny tábora počítáme první a poslední den za jeden den (nejsou celé a celková strava odpovídá jednomu táborovému dni) a celkovou částku pak zaokrouhlujeme na stovky směrem dolů.

Celková částka potřebná na provoz letošních táborů – příspěvek na jednoho táborníka na jeden táborový den je 250 Kč:

– dotace Statutárního města Zlína na táborníky ze Zlína – 50 Kč

– příspěvek rodičů – 200 Kč

 

dolní tábor

skauti – Ontario

29. 6. až 18. 7. 2019 19 dnů cena 3 900 Kč

skautky – Medvědice

18. 7. až 3. 8. 2019 16 dnů cena 3 200 Kč

vlčata

3. 8. až 17. 8. 2019 14 dnů cena 2 800 Kč
horní tábor

roveři & rangers – Albion*

7. 7. až 16. 7. 2019 9 dnů cena 3 300 Kč

skauti – Antares

16. 7. až 3. 8. 2019 18 dnů cena 3 600 Kč

světlušky

3. 7. až 17. 8. 2019 14 dnů cena 2 800 Kč

* Poznámka: Tábor bude předcházet putovní část od 3. do 7. července ve Vysokých Tatrách. Celková částka je složena: puťák = 1 100 Kč, tábor = 2 200 Kč. Náš tábor bude, již tradičně, složen ze dvou částí. První částí bude puťák ve Vysokých Tatrách (3. až 7. července) a poté se přímo přesuneme na druhou část do našeho tábořiště v Lidečku­‑Račném (7. až 16. července). Přihláška na tábor se vztahuje zároveň i na puťák, proto prosíme rodiče členů, kteří pojedou jen na jednu z výše uvedených částí, aby nás o této skutečnosti co nejdříve informovali. Podrobnější informace k puťáku a táboru dáme včas k dispozici.
V případě dotazů ohledně puťáku se obracejte na mne (Filip Ondráček – Bobo, e­‑mail: bobo@zlin6.cz, tel.: 722 166 322), ohledně tábora pak na Vojtěcha Juráka – Broskvu (e­‑mail: broskev@zlin6.cz, tel.: 776 081 566).

 

Placení táborů

Platit tábory můžete složenkou, převodním příkazem nebo osobně u vedoucího oddílu (vystaví vám příjmový doklad o zaplacení). Při placení složenkou nebo převodním příkazem uvádějte, prosím, variabilní symbol, podle kterého snáze rozeznáme vaši platbu. Čísla variabilních symbolů budou předávána spolu se přihláškami na tábory. Pokud platíte tábor více dětem, uveďte jako variabilní symbol jen jedno číslo.

 

POZOR – změna účtu

Náš nový bankovní účet máme u Fio Banky: 2701418660/2010

 

Získání slevy a mimořádných finančních prostředků

Mnohým rodinám s více dětmi mohou nastat finanční potíže s placením tábora. V těchto případech se lze s vedoucím příslušného oddílu (tábora) dohodnout na termínu i opožděného placení nebo na případné slevě.
Jestliže se rodina dostane do situace, kdy nemůže zaplatit svým dětem pobyt na našem táboře, může požádat také o finanční prostředky na Sociálním odboru Statutárního města Zlína (na třídě Tomáše Bati naproti jednatřicítky – nemocnice Atlas). Ve fondu města Zlína jsou vyhrazeny finanční prostředky i k těmto účelům. Nemějte obavy těchto možností využít, abychom společně umožnili vašemu dítěti (dětem) v létě tábořit se svým oddílem.

Bylo by škoda, kdyby vaše dcera nebo váš syn nejeli na tábor jenom kvůli nepříznivé finanční situaci rodiny. Určitě jim i za těchto podmínek umožníme pobyt na táborech. V případě potřeby bez obav volejte vedoucímu střediska (tel.: 736 522 830, e-mail: leos@zlin6.cz).

 

Vystavení potvrzení a faktury pro zaměstnavatele

Na požádání vystavíme pro zaměstnavatele některého z rodičů Žádost o poskytnutí příspěvku z fondu kulturních a sociálních potřeb účastníkům skautského tábora nebo Potvrzení o účasti dítěte (dětí) na našem skautském táboře.

Rovněž na požádání vystavíme fakturu a zašleme vašemu zaměstnavateli.

V obou případech volejte na tel.: 775 121 337 (Kateřina Straková - Kyslík) nebo pište na e­‑mail: kyslik@zlin6.cz

 

Odjezdy autobusů

Účastníci tábora odjíždějí vždy od Městského divadla ve Zlíně z Divadelní ulice.

Na stejné místo se – asi po dvou hodinách – vrací autobus účastníky předešlého turnusu.

sobota 29. června 2019
Zlín —> Lidečko – odjezd v 8 hod.
– skauti – Ontario

úterý 16. července 2019
Zlín —> Lidečko – odjezd v 14 hod.
– skauti – Antares
Lidečko —> Zlín
– roveři&rangers – Albion

čtvrtek 18. července 2019
Zlín —> Lidečko – odjezd v 14 hod.
– skautky – Medvědice
Lidečko —> Zlín
– skauti – Ontario

sobota 3. srpna 2019
Zlín —> Lidečko – odjezd v 14 hod.
– světlušky
– vlčata
Lidečko —> Zlín
– skautky – Medvědice
– skauti – Antares

sobota 17. srpna 2019
Lidečko —> Zlín – odjezd v 14 hod.
– světlušky
– vlčata


Mapa webu | Vypnout grafiku | Kontakt    Zlin6.cz | 6. skautské středisko ve Zlíně | Code by PCHweb