Skautnahodny obrazek
 

 

Aktuální informace k letním táborům 2023 zde budou během května.
Pro představu zde ponecháváme informace k loňským táborům.

 

Přihláška na tábor 2022

 

Každá přihláška má čtyři části:

APřihláška na tábor – (odevzdává se co nejdříve) *

BDotazník o zdravotním stavu dítěte (anamnéza)PDF (odevzdává se co nejdříve) *

CPosudek o zdravotní způsobilosti dítěte PDF (odevzdává se co nejdříve) **

DProhlášení o bezinfekčnosti dítěte PDF (odevzdává se v den odjezdu na tábor)


Ke stažení

Přihláška na tábor 2021 – část A

světlušky (51. roj)

světlušky – Berušky

vlčata

skautky – Artemis

skautky – Medvědice

skauti – Ontario

skauti – Antares

roveři & rangers – Albion

Přihláška na tábor 2022 – část B

Přihláška na tábor 2022 – část C

Přihláška na tábor 2022 – část D


Poznámky:

* Spolu s přihláškou předejte vedoucímu oddílu také fotokopii kartičky zdravotní pojišťovny.

** Lékařský posudek má zákonem stanovenou lhůtu platnosti 2 roky od jeho vystavení, tedy bude postačovat posudek vystavený k loňským táborům.

Pokud nemáte možnost předat přihlášku, dotazník a posudek vedoucímu oddílu, naskenujte je nebo je nafoťte a odešlete e­‑mailem. Originály předáte při odjezdu na tábor.

Je také možné je odevzdat v prodejně Veni (otevřeno v pracovní dny 8.00–12.00 a 13.00–18.00 hod.). Vše bude následně předáno vedoucím.


Mapa webu | Vypnout grafiku | Kontakt    Zlin6.cz | 6. skautské středisko ve Zlíně | Code by PCHweb