Skautnahodny obrazek
 

 

Závod vlčat a světlušek 2018

Základní kolo – okres Zlín
sobota 12. května 2018

Základní Informace

- - -
Celý leták
PDF

Místo: Fryšták, Chatová základna Eliška (49°18’11.951“N, 17°42’23.228“E) (MAPY.CZ)
Účastnický poplatek: 100 Kč za hlídku
Registrace přihlášených hlídek: od 8.00 do 8.45 hod.
Společné zahájení závodu: 9.00 hod.
Předpokládané zakončení závodu: 16.30 hod.
– Soutěžním dnem nás provedou Mach a Šebestová
– Trasa závodu bude dlouhá přibližně 4 km
– Hlídky navštíví postupně osm stanovišť
– Připomínáme, že jedním z kritérií, jež se může promítnout do konečného
hodnocení závodu, je chování hlídek

Informace o pořadateli

Pořadatel: 6. středisko Zlín
Velitel závodu: Vojtěch Jurák – Broskev (broskev@zlin6.cz)
Hlavní rozhodčí: Natálie Frolková (natalka@zlin6.cz)
Další kontakt: Leoš Hrdlička (leos@zlin6.cz, 736 522 830)

Příjezd a parkování- - -

– Okresní rada Junáka na tento závod vypravuje pro účastníky autobusy
– Parkování osobních automobilů je možné na doporučených místech
– Na místo konání závodu je možno dorazit již v pátek 11. května a přenocovat (spacák s sebou) – dej předem vědět pořadateli

Závodní hlídky

Povolený počet členů hlídky: 4 až 8
Maximální kapacita závodu: 30 hlídek
Uzávěrka přihlášek: sobota 5. května 2018 v 18 hod.
Počet postupujících: tři dívčí hlídky a tři chlapecké hlídky (záleží na konečném počtu soutěžních hlídek v den závodu, přesný počet postupujících bude upřesněn v den konání závodu)
– S každou hlídku by měli přijet alespoň dva doprovázející vedoucí – jeden bude hlídku doprovázet během závodu, druhého mohou organizátoři podle potřeby využít pro pomoc na stanovišti či jinde

- - -Vybavení hlídky

– Každý člen hlídky bude nachystán pro pobyt a pohyb v přírodě (vhodné oblečení, pevná obuv), hlídka bude také připravena na případné rozmary počasí (pláštěnky, v případě potřeby opalovací krém, repelent apod.)
– Hlídka bude mít s sebou během závodu dostatek tekutin na pití (možno doplnit i na místě)
– Doporučené vybavení člena hlídky: KPZ, psací potřeby, svačina, kroj nebo oddílové tričko
– Doporučené vybavení hlídky: lékárnička

Stravování

– Účastníci závodu si přinesou vlastní svačinu na celý den a nápoj v lahvi (bude možnost si doplnit)
– Na místě závodu budou k dispozici nápoje
– V ceně startovného bude i teplý oběd (párky)

Doprovod hlídky během závodu (výňatek z pravidel)

Hlídky po dobu samotného závodu doprovází doprovod ze své výchovné jednotky pro základní kola a z jiné výchovné jednotky pro krajská kolo a celostátní kolo. Doprovod by měla zajišťovat vždy zodpovědná osoba (např. rover/rangers, činovník apod.). Není podmínkou plnoletost doprovodu (minimálně však 15 let).
– Doprovod má za úkol zajistit bezpečnost hlídky, motivovat členy hlídky, pomoci při organizaci na stanovištích a další činnosti podle pokynu° pořadatele. Mimo aktivity stanovené pořadatelem závodu hlídce nepomáhá a neradí. Doprovod musí mít předem jasně definované úkoly v průběhu závodu.

- - -Další důležité výňatky z pravidel

– Účastníkem závodu může být pouze člen organizace Junák – český skaut, z. s., který k 31. 8. roku konání závodů nedovršil dvanáctý rok věku a současně je registrován ve výchovné kategorie benjamínek, vlče nebo světluška. Závod však není primárně určen pro věkovou kategorii benjamínku°.
– Hlídky jsou sestavovány podle pohlaví. V případě koedukovaných oddílů a střediskových hlídek je možné sestavit hlídku koedukovanou, která bude hodnocena v rámci kategorie převažujícího pohlaví. V případě rovnosti obou pohlaví v hlídce soutěží hlídka v dívčí kategorii.
– V případě, že výchovná jednotka nemá dostatek členů na sestavení samostatné hlídky, je možné sestavit hlídku střediskovou z více výchovných jednotek daného střediska. Středisková hlídka nemůže postoupit do krajského a celostátního kola. V případě jejího vítězství postupuje hlídka následující.
– Ostatní hlídky, které nesplňují výše uvedená kritéria, se mohou závodu zúčastnit pouze mimo hodnocení jako nesoutěžní hlídky. Pořadatel může z kapacitních důvodů t
- - -oto pravidlo omezit.
– Při indispozici nebo zranění člena hlídky v průběhu závodu oznámí doprovod nebo šestník tuto skutečnost na nejbližším stanovišti rozhodčímu. Ten zařídí vše potřebné a do průvodky případně zaznamená odstoupení člena hlídky, pokud již v závodu nemůže pokračovat. Hlídka je nadále považována za kompletní i ve sníženém počtu. Pokud se však počet členů hlídky sníží na tři, bude hlídka považována za nesoutěžní, ale může v případě zájmu pokračovat dále v závodu.


Mapa webu | Vypnout grafiku | Kontakt    Zlin6.cz | 6. skautské středisko ve Zlíně | Code by PCHweb