Skautnahodny obrazek
 

 

- - -

 


 

Skautské bruslení

- - -

Pátek 23. prosince 2023

Tradiční Skautské bruslení pro děti a rodiče našeho skautského střediska bude v PSG Aréně, Březnická 5513 od 15.00 do 16.30 hod.

Vstupné je dobrovolné.

Václav Hájek – Kwašák

 


 

- - -- - -Registrace 2023

Členský příspěvek sloužící k registraci členů Junáka pro rok 2023 stanovila středisková rada částku 1000 Kč za každého člena.

Letos poprvé využíváme nový způsob platby registračního poplatku.

K platbě členského příspěvku za každého člena samostatně budete vyzváni e‑mailovou zprávou prostřednictvím našeho systému H.Skauting, ve které obdržíte také platební QR kód. Údaje neupravujte. Registraci uhraďte nejpozději do 15. listopadu 2022, v ideálním případě ihned po přečtení této zprávy. V případě nejasností či dotazů mne kontaktujte.

Více informací k registraci naleznete ZDE.

Kateřina Straková – Kyslík

 


 

- - -Vyšel nový Zpravodaj – číslo 55 (říjen 2022)

V říjnovém čísle Zpravodaje naleznete potřebné informace k novému skautskému roku – plán oddílových i střediskových akcí na první pololetí, kontakty na vedoucí oddílů i termíny družinových schůzek. Přinášíme také krátká ohlédnutí za uplynulými letními tábory a několik zpráv z aktuálního dění v našem skautském středisku. Rovněž zde naleznete termíny letních táborů v následujícím roce 2023.

Leoš Hrdlička

Nový Zpravodaj si můžete stáhnout ZDE.

Všechna čísla Zpravodajů najdete ZDE.

 


 

- - -- - -Malovali jsme v klubovně

sobota 24. září 2022

Po dokončení rekonstrukce podlahy ve vstupní i spojovací chodbě jsme se rozhodli stěny i strop těchto prostor vymalovat. Po mnoha letech si to už - - -zasloužilo. Celé této akce se od rána zúčastnilo celkem čtrnáct našich starších vedoucích a dva rodiče našich členů. Po zakrytí podlahy a všech částí, které měly být ušetřeny barvy jsme postupně nanesli penetraci a dva nátěry.

Odpoledne jsme navíc využili mobilní svoz komunálního odpadu a odnosili všechen „odpad“, který vznikl při předešlém úklidu půdy. Před třetí hodinou bylo vše hotovo i uklizeno.

Velmi děkuji všem, kteří přiložili ruku k dílu. Doufám, že nám takto vymalovaná klubovna bude sloužit k radosti i prospěchu.

Leoš Hrdlička

 


 

- - -Zahájili jsme nový skautský rok

Neděle 11. září 2022

Nový skautský rok jsme slavnostně zahájili v neděli 11. září při mši svaté v 8.30 hod. v kostele sv. Filipa a Jakuba. Při bohoslužbě jsme si vyprošovali požehnání do naší činnosti. Následoval přestup mladších členů do starších oddílů, který se konal na nedalekém náměstí T. G. Masaryka.

Marie Pašková – Ušta

 


 

- - -Uklidili jsme půdu klubovny

Sobota 10. září 2022

Začátek školního roku bývá pro nás také obdobím, kdy musíme klubovnu připravit na její další provoz. K tomu patří i úklid věcí nejen v jednotlivých klubovnách, ale také na půdě. Zde má každý oddíl vyhrazeno svoje místo na uložení svých věcí, které nepotřebuje k činnosti během roku. V sobotu jsme nejen uklidili věci na půdě, ale také revidovali vše, co tam chceme mít k pozdějšímu využití. Vše ostatní muselo jít pryč. A nebylo toho zrovna málo! Jsem rád, že i v těchto místech dokážeme být kritičtí k našim potřebám. A také pořádkumilovní.

Leoš Hrdlička

 


 

- - -Společně jsme plánovali nový skautský rok

Víkend 2. až 4. září 2022

Počátkem každého nového skautského roku tradičně pořádáme víkendové setkání střediskové rady. Pětadvacet vedoucích a členů střediskové rady (oddíly a středisko) se sešlo během prvního zářijového víkendu ve faře v Charvátech.

Páteční večer byl věnovaný hodnocení uplynulého skautského roku a letních táborů. Během soboty jsme plánovali jak společné akce, tak také přípravu našich vedoucích a další záležitosti kolem naší klubovny a táborové základny. Jedním z velkých témat byly uplynulé i ty nadcházející letní tábory.

Jsem ráda, že se můžeme alespoň jednou do roka takhle sejít a máme dostatečný prostor na řešení problémů.

Marie Pašková – Ušta

 


 

- - -Poděkování nejen za tábory

Letos jsme tábořili po celé dva měsíce na dvou tábořištích. Třetí tábořiště bylo postavené na tzv. slibové louce a na něm se vystřídalo několik rodinných táborů. Na našich tábořištích proběhlo osm turnusů, na kterých se vystřídalo více než 300 dětí a mladých dobrovolníků.

Všem našim vedoucím patří velké poděkování za jejich dobrovolnou a obětavou službu nejen na táborech, které jsou vyvrcholením roční skautské činnosti. Poděkování ji náleží také za přípravu a vedení všech družinových schůzek a oddílových výprav během školního roku. Také děkujeme našim kněžím, kteří za námi jezdili sloužit nedělní bohoslužby v táborové kapli.

Marie Pašková – Ušta a Leoš Hrdlička

 


 

- - -Ve znamení Star wars

Tábor skautů – Antares – 13. až 30. srpna 2022

Letos jsme se společně vydali do předaleké galaxie, kde nás čekala spousta dobrodružství. Naši mladí padawani prošli mnoha zkouškami, díky kterým se vypracovali až na řád rytíře Jedi. Pomocí síly jsme porazili temnou stranu a navrátili tak galaxii rovnováhu.

Kromě vesmírného putování jsme však zažili i spoustu zábavy při běžném programu. Na táboře jsme dělali každodenní táborové práce, vařili, hráli spoustu her a také jsme se - - -nachodili. A to na tradičním dvoudenním pochodu, při kterém jsme došli až na Vršatecké podhradie. Bylo tam nádherně!

Na táboře jsme také nevynechali nauku o skautingu, jeho historii a hodnotách. Učili jsme se hodnoty si vytvářet a pojmenovávat. Dále jsme se dost věnovali zdravovědě s našimi dvěma vyškolenými rádci. Každý si našel to své, což je na skautingu krásné a všichni jsme si odnesli nové poznatky a zkušenosti.

Při slibovém ohni složili skautský slib tři kluci a náš milovaný vedoucí oddílu složil slib činnovnický, kterým se zavázal celoživotní výchově mládeže. Všichni se vydali na dlouhou cestu, při které se svůj slib budou snažit naplňovat. Počasí nám přálo, a tak jsme si tábor mohli užít na maximum. Odnášíme si spoustu zážitků. Všem moc děkujeme.

Lukáš Tobola – Papír

 


 

- - -Berušky pomohly zachránit Říši divů

Tábor světlušek – Berušky – 13. až 25. srpna 2022

Poslední dva týdny v srpnu jsme strávily na táboře v Lidečku, tentokrát v menším počtu 18 dětí a 10 vedoucích. Ale i tak jsme si celý tábor moc užily. Po dlouhé době jsme se dostaly nejen do Lidečka na mši svatou a zmrzlinu, ale také do aquaparku ve Vsetíně. Během tábora jsme procvičovaly skautské dovednosti a znalosti, vyráběly si různé věci v dílničkách, plnily odborky, hrály mnoho her a letos poprvé i přespaly mimo tábor. V půlce tábora proběhl slibový den, kdy 9 děvčat složilo světluškovský slib a 8 získalo 1. nebo 2. hvězdu. Jedna světluška také splnila zkoušku Tří kapek rosy. Nechyběl ani společný program se skauty z vedlejšího tábora jako odpolední hra a večerní zpívandy.

- - -Celým táborem nás provázela Alenka, se kterou jsme spadly do podzemního světa – do Říše divů. Tam nás čekal nelehký úkol, a to v den zvaný Nádherňajs porazit krutou Srdcovou královnu Iracebeth, která sebrala vládu své sestře, laskavé Bílé královně Miraně. V Říši divů jsme se setkaly s králíkem Březňákem, dvojčaty Tydlidýnem a Tydlidumem a Kloboučníkem, kteří nás provázeli Říší divů a pomohli nám v hradě Srdcové královny získat Vorpálový meč a donést jej v pořádku zpět k Bílé královně. Poté nám zbývalo jen vybrat šampiona, který si vezme Vorpálový meč a v závěrečné bitvě se utká s Tlachapoudem – drakem Srdcové královny. Naším šampionem se stala Alenka a my ostatní jsme ji v boji pomohly vyhrát. V podzemní Říši opět nastala vláda Bílé královny a za odměnu jsme od ní dostaly kouzelný lektvar, který nás přenesl zpět domů.

Moc děkujme nejen rodičům za buchty a ovoce, ale především našim kuchařkám, hlídačům a rádkyním, že se o nás staraly a my si mohly naplno užít tento tábor.

Eliana Frolková

 


 

- - -Tábor světlušek v říši Grišů

Tábor světlušek – 51. roj, 30. července až 13. srpna 2022

Letošních skvělých čtrnáct dnů na táboře prožilo celkem jednadvacet členek našeho oddílu světlušek. Zavítaly jsme do říše Grišů, snažily se zachránit a pomoct světlonošce Alině a jejímu příteli Malovi před zlým, nepřátelským Temnyjem. Naučily jsm- - -e se spoustu nových dovedností, prožily hromadu zážitků, podpořily spolupráci a doplnily skautské vědomosti.

Letos složilo světluškovský slib celkem sedm světlušek, dvě složily zkoušku tří kapek rosy, osm světlušek splnilo podmínky pro udělení první a druhé hvězdy. Po celých dvou letech jsme navštívily samotné Lidečko, kde jsme sháněly ztracené oko pana Pepíka. Rozhodně ani nemohl chybět společný den strávený s vlčaty. Všechny světlušky si mohly vybrat z pěti odborek a na konci tábora tak dostat nášivku na kroj.

Tábor hodnotíme velice pozitivně a těšíme se na zahájení nového skautského roku.

Nikola Kucerova – Datchi

 


 

- - -Vlčata a legendy Středozemě

Tábor vlčat, 30. července až 13. srpna 2022

Dva roky jsme snili o táboře bez koronových omezení. Konečně jsme se jej letos dočkali a s ním i mnoha epických zážitků ze Středozemě.

Příjezd do tábora byl velmi deštivý, nedočkavě jsme čekali na lepší počasí, když nás přivítali naši elfští, trpasličí a čarovní přátelé. Brzy se ukázalo, že bude hůř, neboť kolem našeho tábora se potulovaly skupiny skřetů, které ohrožovaly naši bezpečnost. Jelikož jsou skřeti poměrně hloupé bytosti, nebylo velkým problémem je porazit. - - -Ukázaly se ovšem jiné komplikace. Řád Uruk-hai – armáda pochodujících strojů na hromadné ničení, vedená pánem temnoty Nazgulem. Bojovat proti takovému soupeři by nešlo jen tak bez pomoci, proto jsme pozvali delegáty ze sousedních království, aby nám pomohli zvolit společného krále sjednocené Středozemě. A tak se taky stalo, našim králem se stal hraničář Arnar I. Pod jeho vedením jsme byli schopni získat vylepšení našich zbraní na poražení Uruk-hai a nakonec i samotného Nazgula. Díky našim společným silám jsme ve Středozemi nastolili mír na věčné časy.

Mimo epický příběh jsme si užili i mnobho jiného programu. Po třech letech jsme konečně navštívili vsetínský aquapark. Závody na tobogánu o nejvyšší rychlost nám všem (hlavně vedoucím) moooc chyběly. Koupání jsme si také mohli užít i přímo v táboře. Již třetí tábor po sobě byl k - - -dispozici bazén se studenou vodou přímo ze studny. K bazénu samozřejmě ani letos nechyběly volby bazénového diktátora, který byl proti své vůli nemilosrdně vhozen pod hladinu. Aby se však na našem táboře jenom „neblbnulo“, občas šlo i do tuhého. Někteří si poprvé v životě vyzkoušeli noční hru nebo stezku odvahy.

Letošní tábor hodnotíme jako velmi povedený, až na pár drobností nám letos vše vyšlo naprosto perfektně. Tábor nás všechny včetně vedoucích zase posunul někam dál a nadělil nám obrovské množství nezapomenutelných zážitků, na které budeme všichni ještě dlouho vzpomínat.

Martin Malý – Steak

 


 

- - -První tábor oddílu Artemis

Tábor skautek – Artemis, 13. až 30. července 2022

V letošním červenci se konal historicky první tábor oddílu skautek Artemis, který zahájil svou činnost loni v září a úspěšně uzavřel náš první společný skautský rok. Táboru předcházelo čtyřdenní putování prosluněnou Pálavou. Na naší trase jsme navštívily například hrad Děvín, Mikulov, zámek v Lednici a taky jsme strávily dobrodružnou noc ve westernovém kempu. Z jižní Moravy jsme zamířily přímo do našeho milovaného Lidečka, kde na nás čekalo tábořiště na poněkud nekonvenčním místě, na což jsme si ale rychle všechny zvykly.
- - -Nedlouho po příjezdu se z nás všech kvůli pádu letadla staly robinsonky a ocitly jsme se na pustém ostrově. Nastal boj o holý život a bylo potřeba si co nejrychleji osvojit dovednosti jako jsou orientace v přírodě, stavění přístřešku, rozdělávání ohně bez pomoci sirek nebo vaření na ohni. K naší smůle na nás na ostrově, kde jsme ztroskotaly číhala temná příšera, která hnala naše snahy o útěk z ostrova, který jsme po mnoha pokusech zdárně dovedly do konce.

Dva týdny tábora se obešly bez zranění, špatného počasí i jiných nepřízní osudu. I když počet táborníků neodpovídal vysokému číslu, na které jsme byly všechny z dřívějška zvyklé, sešla se v oddíle skvělá parta kamarádek, díky které budeme všechny na tábor ještě dlouho vzpomínat.

Karolina Vojáčková – Kája

 


 

- - -Naše putování po Bulharsku a tábor v Lidečku

Tábor roverů a rangers – Albion, 10. až 30. července 2022

Naše letní putování jsme s rovery a rangers oddílu Albion započali v neděli 10. července na vlakovém nádraží v Otrokovicích. Odtud nás autobus zavezl do Starého Města u Uherského Hradiště. Poté jsme vyrazili vlakem na bratislavské letiště. Čekalo nás veliké dobrodružství, protože někteří z nás měli poprvé vzlétnout do oblak. Po příletu do Sofie, hlavního města Bulharska, nás vlak zavezl do Kazanlaku. Tam nás čekalo naše první ubytování u českých salesiánů, kterým jsme na oplátku nabídli pomocnou ruku a jeden den jsme uklízeli jejich areál. Dalším intenzivním zážitkem bylo dvoudenní putování po horách. Procházeli jsme nádhernou přírodou, vyšlápli si pár kopců, navštěvovali historické objekty a spali ve stanech poblíž - - -divokých koní. To vše jsme zakončili zaslouženou odměnou v podobě gyrosu. Naší další zastávkou byla Stará Zagora, kde jsme zhlédli rozestavěný kostel a školu pro romské děti. Posledním městem, ve kterém jsme byli ubytováni, byl Burgas – nádherné město rozléhající se na pobřeží Černého moře. Zde jsme se potkali, tedy minimálně kluci, s prvním problémem týkajícím se ubytování. Naštěstí se díky našemu překladateli Radkovi tento problém vyřešil. Kluci tak nemuseli spát v plesnivých místnostech, ale mohli strávit noc v kostele. Když už jsme byli u toho moře, tak samozřejmě nesmělo chybět vodní dovádění – skákání ve vlnách, lovení mušlí a mořských živočichů, zahrabávání se navzájem v písku a povalování se na pláži. Poslední den jsme proseděli v autobuse na cestě do naší rodné země. A tak jsme společně prožili pár nádherných dní v Bulharsku, ze kterých si odnášíme nezapomenutelné zážitky a spoustu krásných vzpomínek.

- - -Po příjezdu do České republiky v úterý 19. července jsme se hromadně vlakem přesunuli do Lidečka. Unavení jsme začali chystat tábor a hlavně oheň na zahajovací táborák. Příběh celého tábora byl „Pár Pařmenů“ což je parodie na filmy Pán prstenů. Celý tábor jsme se snažili dostat na velkou pařbu ve Střevozemi. V tom nám ale bránili bigbeaťáci – to jsou lidé posedlí bigbeatem a závislí na heliu. Šmajdalf nám celou dobu pomáhal, ale pak mu jednou dál Smradupán do pití helium a stal se z něho taky bigbeaťák. Ve čtvrtek večer jsme se utkali s bigbeaťáky. Boj to byl neúprosný. Dokonce se jim podařilo zabrat tábor a my se museli stáhnou. Poté jsme ale přišli na jejich slabinu, začali jsme zpívat píseň „Rytíři Albionu“, abychom překřičeli jejich bigbeat a to už nebyl problém je zahnat. Nakonec jsme to pořádně oslavili ultimátní pařbou.

Tábor jsem si moc užil a už se těším na další rok i přesto, že bigbeat je můj oblíbený žánr.

Kristýna Ticháčková – Carny a Jan Zatloukal – Jenda

Více fotografií můžete zhlédnout ZDE a ZDE.

 


 

- - -Tábor Medvědic

Tábor skautek – Medvědice – 1. až 16. července 2022

Počátkem prázdnin proběhl tábor skautek Medvědic. Sešly jsme se ráno u divadla, kde jsme odbavily svá zavazadla, nalodily jsme se na palubu letadla a vyrazily jsme do naši válkou zničené země. Čekal nás nevyhnutelný úkol. Vybudovat si novou civilizaci, a to nejen po technické stránce (stavění stanů, kopání latrýny, stavba kamen...), ale také po společenské. Vytvořily jsme si systém, který se skládal ze čtyř skupin (tzv. frakcí). Celému společenství velela prezidentka.

Každá frakce byla jiná. Sečtělí byli chytří, měli rádi fakta a vážili si vědomostí. Mírumilovní zase měli cit pro přírodu. Dokázali uvařit různé lektvary, a proto se starali se o naše raněné. Upřímní si vážili pravdy a rádi ji také prezentovali. Jejich hlavním úkolem bylo nás prostřednictvím zpravodajství informovat o nejnovějších událostech ve světě. Neohrožení byli čestní a loajální. Jejich hlavním znakem byla nebojácnost a smysl pro - - -dobrodružství. Byli to naši obránci. Abychom věděly, která z frakcí nás nejvíce vystihuje, musely jsme projít zkouškou. Při rituálu jsme svou volbu stvrdily pramínkem vlasů.

Později jsme však zjistily, že náš systém, jak jsme si jej vytvořily, nefunguje. Objevili se i takové, které nezapadaly do žádné frakce. Bylo nám řečeno, že takoví lidé jsou špatní. Postupem času jsme pochopily, že jsme každá jiná a nemůžeme se zaškatulkovávat. Můžeme se trochu podobat, ale ve výsledku jsme každá jedinečná. Toto téma nás provázelo nejen v etapě, ale celým programem skrze přednášky a debaty se skautskými přáteli, kteří nás přijeli navštívit. Naučily jsme se vidět jedinečnost nejen v sobě, ale také v druhých.

Nejen etapa nás provázela celým táborem. Některé z nás úspěšně zvládly výzvy a také tři skautky složily skautský slib. I přes deštivé dny jsme si užili společný program s kluky z vedlejšího tábora. Našlo se i pár opravdu parných dní a my je vřele využily na návštěvu bazénu, či vodní bitvu. Domů jsme se vrátily spokojené a plné neopakovatelných zážitků.

Eva Hurtová – Eválka

 


 

- - -Tábor Chin long

Tábor skautů – Ontario, 1. až 19. července 2022

V našem životě je mnoho událostí, které jsou důvodem k radosti. Pro náš skautský oddíl Ontario je touto událostí především tábor, který jest vyvrcholením celoročního snažení. Letošní tábor nás zavedl daleko na východ, až do starověké Číny, kde se nám po mnoha bitvách, dobrodružstvích, zvratů a intrik, nakonec podařilo zachránit svět před mocichtivostí démona.

- - -Tábor náš však nebyl pouze dobrodružstvím, nýbrž také dobrou zkušeností pro všechny účastníky. Však také prázdná louka nabízela mnoho příležitostí, ale také vyžadovala um, potřebný k životaschopnosti tábora. Výsledkem byl tábor, jehož dominantou byla vedle stožáru také velmi povedená stavba, na které si své kutilské dovednosti vyzkoušeli všichni naši členové. Své praktické a teoretické skautské znalosti a dovednosti naši členové úspěšně prokázali na mezidružinovém klání zvaném Sekera, kterou náš oddíl už potřetí v řadě vyhrál. Nutno podotknout, že naše vítězství se neslo v duchu velkého výročí, neboť to bylo právě 30 let od prvního konání této soutěže.

- - -K táborovému životu se letos přidala i skautská stezka, která poprvé naše členy doprovázela i na táboře a my doufáme, že s velkým úspěchem. Součástí táborového života byla rovněž mezitáborová pošta (nyní snad mohu říci, že i tradice), která poodhalila mnoho Jiříků Walkerů v našich řadách.
Náš tábor by nemohl být ničím bez velké snahy zbrusu nového vedení, rádců a celé oddílové rady, bez schopného sboru kuchařek, které nám stále ukazují, jaké kulinářské novoty může nabídnout skromná táborová kuchyně, ale především bez samotných účastníků tábora, jenž nám svou vzrůstající účastí znovu a znovu ukazují, že to, co děláme, dává smysl. Děkujeme!

Vojtěch Mikulášek – Napoleon

 


 

S- - -lůněcí minitábor

Víkend 20.–22. května 2022

Slůňata na jejich Minitábor přijel podpořit P. Ivan Fišar. Díky němu jsme tak mohli prožít mši svatou pod širým nebem. Akce se konala na skautské základně Zikmundov (Velíková) ve dnech 20.–22. května 2022.

Terezie Kučerová – Robka

 


 

- - -Vyšel nový Zpravodaj – číslo 54 (květen 2022)

Ve Zpravodaji naleznete především aktuální informace k nadcházejícím letním táborům. Také vás alespoň krátce informujeme o akcích, které proběhly v posledních měsících.

Leoš Hrdlička

Nový Zpravodaj si můžete stáhnout ZDE.

Všechna čísla Zpravodajů najdete ZDE.

 


 

- - -Letní tábory 2022

Aktualizovali jsme všechny potřebné informace k nadcházejícím letním táborům. Tyto informace naleznete také v posledním Zpravodaji.

Informace k letním táborům

Přihlášky na tábory

Zpravodaj 54 – květen 2022

 


 

- - - - - -
WC chlapci – vizualizace
WC dívky – vizualizace
.

Připravujeme rekonstrukci
v naší klubovně

V polovině letošního února jsme podávali žádost o dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí, která se nám prostřednictvím naší skautské organizace nabízela (až 70 % z celkových nákladů). Žádost, která je zaměřena na rekonstrukci obou toalet a společné chodby v naší klubovně, nám byla schválena a přidělena. V žádosti jsme kalkulovali s cenami materiálů na počátku roku. Ty se ovšem dramaticky mění. My jenom doufáme, že se nám podaří i v této situaci dokončit rekonstrukci v plném rozsahu, aniž bychom se museli zadlužit.

Jak bude všechno probíhat?

V sobotu 4. června a případně v sobotu 11. června budeme svépomocí (starší členové a ochotní rodiče dětí) vysekávat staré obklady na stěnách a podlahách toalet. Z chodby strhneme lino a vysekáme dlažbu ve vstupní části. Současně budeme také zhotovovat drážky pro pozdější zhotovení rozvodů vody, odpadu a elektřiny. Další práce budou prováděny převážně dodavatelsky.- - -

Jedním z posledních kroků bude položení nivelace na chodbu a podlahy toalet. Následně pak položíme opět svépomocí vinylové desky. To vše by mělo proběhnout do poloviny srpna. A v září zde můžeme začít s naší obvyklou skautskou činností!

Pokud by nám chtěl kdokoli na tento účel přispět, rozhodně se tomu nebráníme a jsme vděčni za jakoukoli podporu.

Leoš Hrdlička

 


 

- - -Milované město

Neděle 15. května 2022

V nedělních odpoledních hodinách se uskutečnila kulturně-duchovní akce Milované město, kterou pořádal nadační fond Credo. Na náměstí Míru tak bylo možné zhlédnout pestrý program. O hudební stránku se postaraly kapely Way to go, Timothy a Romská kapela – - - -Matěj Nový. Celá akce pak byla laděna do tématu „pěti jazyků lásky“, o kterém jsme se mohli dozvědět více v rámci přednášky. Programu pro děti bylo také požehnaně. Mimo programu na pódiu zde byly také skákací hrady, soutěže a stanoviště s úkoly, které byly také laděny do tématu akce. Bylo možné navštívit také jednotlivé stánky místních spolků, organizací a církví, mezi něž patřil i náš skautský táborový stan dovezený z našeho milovaného tábořiště v Lidečku.

A jak se angažovalo naše skautské středisko? Vedoucí i členové z jednotlivých oddílů pomáhali při chystání a úklidu celé akce a zajišťovali program na jednotlivých stanovištích.

Kristýna Pekaříková

 


 

- - -Jarní výprava oddílu Albion

Víkend 29. dubna až 1. května 2022

V pátek odpoledne jsme se sešli na autobusovém nádraží ve Zlíně, kde jsme se rozdělili do dvou skupin a dostali za úkol zjistit, kam to vlastně pojedeme. Po chvíli jsme došli na to že, pojedeme na dovolenou do Egypta, tedy na orlovnu do Vizovic.

Poté, co jsme přijeli a ubytovali se, zjistili jsme, že cesta do starověkého Egypta nás čeká až v sobotu, ale že bychom se na ni měli připravit již v pátek. Jako první jsme si museli vyrobit hábity, abychom tam zapadli mezi domorodé obyvatele. Jakmile jsme všichni byli vystrojení jako správní Egypťané, čekala nás večeře. Následovně jsme celý večerní program hráli takové staroegyptské „Člověče, nezlob se“.

V sobotu ráno po rozcvičce jsme prolezli strojem času, ocitli se ve starověkém Egyptě a rozhodli jsme se vydat k moři. Nasnídali jsme se a šli, stroj času jsme celou dobu nesli s sebou. Když jsme dorazili na místo, zjistili jsme, že nás nečeká pohoda u pláže. Spíš naopak, byli jsme uvrhnuti do otroctví zlým faraonem. Po několika hodinách práce v Lidečku na táboře a vydatném obědě jsme začali plánovat útěk. K němu jsme potřebovali tři klíče, které se nám po troše zmatení podařilo najít. Díky nim a dalším indiciím, jsme našli a otevřeli kufr s magickým zaklínadlem, jež nás osvobodilo z otroctví, a utekli jsme do lesa. Čekala nás cesta zpátky do Vizovic. Tu jsme šli pěšky. Když jsme dorazili na orlovnu, měli jsme slavnostní večeři, zhodnotili sobotní program, užili si kouzelnické představení a konec dne jsme završili deskovými a karetními hrami.

V neděli ráno, jsme orlovnu dali zpátky do pořádku a šli na mši svatou. Oddílovou výpravu jsme zakončili na hřišti vedle orlovny, zhodnocením celé výpravy. Tohle byla má první výprava, moc jsem si ji užil a těším se na další akci.

Jan Juřica

 


 

- - -Oslavili jsme svátek skautského patrona

Neděle 24. dubna 2022

Svatý Jiří je symbolem statečnosti, čestnosti a věrnosti. Je patronem skautů celého světa, patronem skautského bratrství a sesterství. Jeho svátek jsme společně oslavili v neděli 24. dubna při mši svaté v 8.30 hod. v kostele sv. Filipa a Jakuba. Při ní jsme si vyprosili sílu a odvahu k naplňování skautských ideálů.

Marie Pašková – Ušta

 


 

- - -Dokončili jsme práce na srubu

Sobota 23. dubna 2022

V sobotu 23. dubna se uskutečnila plánovaná brigáda na našem tábořišti v Lidečku. Cílem bylo dokončení prací z minulého roku – osazení nových okenic v přízemí srubu a zhotovení vnitřních obložek u všech vyměněných oken. Jelikož bylo naplánováno, že se prací zúčastní velký kmen roverů a rangers, kteří tuto činnost zahrnuli do své víkendové výpravy, nebylo potřeba větší skupiny ostatních našich skautů a skautek. I tak se nás ze Zlína vydalo devět. Plánované práce na srubu jsme stihli. Navíc početný Albion dokončil úpravy terénu dolní i horní louky. Moc děkuji všem, kteří si našli čas a přispěli svou prací.

Leoš Hrdlička

 


 

- - -Zúčastnily jsme se závodu

Sobota 23. dubna 2022

V sobotu 23. dubna jsme se se sedmi světluškami zúčastnily okresního kola závodu vlčat a světlušek v Pozlovicích. Letos si pro nás místní skauti připravili soutěže ve stylu hledání archeologických nálezů. Ráno jsme se sešly na zastávce Školní a - - -autobusem dorazily na místo konání závodu. Po společném nástupu, kde nám vysvětlili pravidla a následně nám zazpívali a zahráli úvodní scénku, nám do startu zbývaly ještě celé dvě hodiny. Zahrály jsme si tedy hry a připravovaly se na závod.

Cílem závodu bylo projít vyznačenou trať a po cestě plnit úkoly na různých stanovištích. Holky procvičovaly své zdravotnické znalosti nebo se snažily co nejrychleji oškrábat brambory. Po dokončení závodu jsme odpočívaly, hrály hry a netrpělivě čekaly na vyhlášení výsledků. A také, že bylo na co se těšit! Holky obsadily třetí místo a postupují do krajského kola! Domů jsme se vracely nadšené z výhry a natěšené na další kolo.

Jolana Palíšková

 


 

Jarní výprava Berušek

Víkend 8. až 10. dubna 2022

S naším oddílem Berušek jsme se vydaly 8. dubna na výpravu do pro nás dosud neprozkoumaného Veselí nad Moravou. Zdejší klubovna byla sice maličká, ale za to velice útulná. Prožily jsme v ní spoustu legrace, naučily se několika základním skautským dovednostem na nadcházející Závod vlčat a světlušek, jako například: postavit stan, co dělat s nožem v ráně, pracovat s buzolou a poznaly jsme i zakladatele světového skautingu – Roberta Badena Powella a také toho českého – Antonína Benjamína Svojsíka.

Celý víkend jsme si moc užily a těšíme se na další společnou akci!

Tereza Plevová – Tea

 


 

- - -Čistily jsme břehy Dřevnice

Sobota 9. dubna 2022

V sobotu ráno se i náš oddíl světlušek sešel u kostela sv. Filipa a Jakuba, abychom společně po dvouleté pauze uklidily břehy řeky Dřevnice od odpadků, které zde zanechali někteří obyvatelé Zlína. Po cestě na nás čekalo několik zajímavých věcí – našly jsme čtyři rtuťové teploměry, děštník uprostřed řeky nebo dokonce starou lyži.

I přesto, že nám počasí příliš nepřálo a ani jsme se nesešly ve velkém počtu, akci jsme si společně užily a věříme, že příští rok nás bude o něco více.

Klára Bartková

 


 

- - -Sbírali jsme odpadky na březích Dřevnice

Sobota 9. dubna 2022

Po roční odmlce jsme se setkali na tradiční akci našeho střediska — Čištění břehů Dřevnice. Přestože do poslední chvíle to s počasím vypadalo dost bídně, nakonec nám přálo štěstí a břehy jsme vysbírali od kopy nepořádku se suchým oblečením – v případě Ontaria se suchými obleky, jelikož jsme celou službu našemu okolí pojali frajersky.

Musím uznat, že za dobu, co jsme tam nebyli, se množství odpadků celkem navršilo. Podařily se najít věci od cigaretových nedopalků až ke kovovým trubkám a drátům. Samozřejmě se projevila i rybářská povaha některých našich členů, tak náš „úlovek“ obsahoval i nějakou uhynulou rybu.

Na závěr musím dodat, že mě velmi potěšila slušná účast z řad všech dívčích i chlapeckých oddílů a doufám, že vydrží i nadále. Stejně tak oceňuji i plné nasazení, díky němuž šla práce hezky od ruky.

Pavel Pernička – Hruška

 


 

- - -Společná výprava se vydařila

Víkend 25. až 27. března 2022

Bylo krásné prosluněné páteční odpoledne a zlínské nádraží se plnilo hromadou skautíků z Ontaria a Antaresu a skautek z Medvědic a Artemisu. Dokonce mezi námi byli i někteří členi z Albionu. Jelikož jsme se za poslední dva roky nemohli v takovém ohromném počtu sejít, panovala veselá nálada a všichni se těšili na skvělý prodloužený víkend ve společnosti svých skautských kamarádů a kamarádek.

Cesta vlakem do Domašova nad Bystřicí uběhla docela rychle. Co nevidět jsme už vystupovali z vlaku a byli jsme na cestě do skautského centra. Když jsme dorazili, čekala nás nejvíce adrenalinová část – testování. Nakonec ale vše dopadlo negativně, tak jsme se mohli jít všichni do pokojů vybalit a zahrát si hru na seznamování. Po večeři každý oddíl dostal pozvánku na Vontský sněm, kde je okolo úsporného ohně přivítal Velký Vont, který zahájil souboj skupinek o post nového Velkého Vonta. Cestou zpátky na nás ze křoví vyskočil neznámý muž a ukradl nám posvátného Křečka v kleci. Nepodařilo se nám ho chytit, tak Velký Vont pronesl: „Kdo mi donese Křečka zpátky, stane se Velkým Vontem.“

V sobotu po rozcvičce se k nám dostal dopis od místních, kde stálo, že místní o tom muži něco vědí. Abychom seskládali jeho jméno, museli jsme posbírat jednotlivá písmenka na různých stanovištích. Vyšlo nám „Širokko“. Teď už zbývalo ho jen najít. Toho jsme dosáhli opět pomocí místních, ale nebylo to jen tak zadarmo. Museli jsme se zapojit do pašování různých druhů zboží a vydělat si co nejvíce peněz. Nakonec vše klaplo a šli jsme podle mapy pro Širokka, jenž se krčil ve své rouře. Dovedli jsme ho k Velkému Vontovi a ten s ním už udělal pořádky. Křeček v kleci byl zachráněn a s ním i osud Stínadel a samotného Širokka, který po rituálu změnil své postoje. Stejně slavně dopadly vontské volby, na Velkou Vontici starý Velký Vont pomocí záchodového zvonu jmenoval Viki. Vše jsme náležitě oslavili pořádnou diskotékou.

Pavel Pernička – Hruška

 


 

- - -

Pozvánka na skautský ples

Pátek 6. května 2022

 

 

 

 


 

- - -

 Budeme- - - čistit břehy Dřevnice

Sobota 9. dubna 2022

Po krátké pauze se opět vracíme k tradičnímu prospěšnému projektu, který si klade za cíl zbavit oba břehy naší řeky Dřevnice od odpadků, které tam zanechali naši "milí" spoluobčané. Tuto ekologickou činnost provádíme v rámci junáckého okresu v úseku od mostu u Krajské nemocnice Tomáše Bati po most na Čepkově.

Legenda k mapce: 1 – vlčata, 2 – světlušky (51.), 3 – Ontario, 4 – Medvědice + Artemis, 5 – Albion, 6 –
Antares

Lukáš Michalík

 


 

- - -První společná víkendovka vlčat a světlušek

Víkend 25. až 27. března 2022

Všechno je jednou poprvé, asi tak by se dala nazvat velká společná výprava vlčat a světlušek, která se ještě nikdy nekonala. Díky vzájemné spolupráci se nám podařilo uspořádat výpravu v Prostějově, na níž budeme všichni dlouho vzpomínat.

- - -Po příjezdu nás přivítali Marry a Larry s tím, že hledají ideální kandidáty na účast v celostátním kole velké soutěže, kterou organizuje pan profesor Mrkvička, jenž byl u všech disciplín přítomen. Páteční večer byl velmi krušný, jelikož po náročné vědomostní soutěži nás v noci vzbudila zpráva, že pan Mrkvička zmizel beze stop a museli jsme ho jít hledat. Místo pana Mrkvičky jsme však našli osamnělého muže, který naštěstí pana Mrkvičku- - - zahlédl, a tak ho nakonec objevili na toaletě. Následující den jsme dostali naši fyzičku na hranici možností a po vydatném obědě jsme například ověřovali v praxi zákony fyziky, či zkoušeli prostřelit neprůstřelného gólmana. Večer jsme se dočkali okamžiku, na nějž jsme všichni čekali – velké vyhlášení vítězů, kteří si na památku odvezli medaile. Jako odměnu za spolupráci jednotlivých účastníků nás Marry a Larry pozvali na party, jíž svět nikdy nezažil.

A co si z naší výpravy odnést závěrem? Byl to propadák, nebo jsme nastolili dlouholetou tradici společných výprav vlčat a světlušek? Na odpověď si musíme počkat do dalšího skautského roku. Každopádně to byl pro všechny úžasný víkend prožitý s našimi nejlepšími přáteli a pevně věříme v úspěšné pokračování spolupráce vlčat a světlušek!

Martin Malý – Steak

 


 

Společná v- - -ýprava skautů a skautek

Víkend 25. až 27. března 2022

 

 

 


 

- - -Vyšel nový Zpravodaj – číslo 53 (únor 2022)

V těchto dnech jsme vydali již třiapadesáté číslo našeho Zpravodaje. V novém Zpravodaji přinášíme mimo ohléhnutí za našimi akcemi a termíny společných akcí do konce školního roku, informace k opravám skautského srubu a naší klubovny a také výsledky registrace našich členů.

Leoš Hrdlička

Nový Zpravodaj si můžete stáhnout ZDE.

Všechna čísla Zpravodajů najdete ZDE.

 


 

- - -


Letní tábory 2022

Termíny táborů

 

 

 


Mapa webu | Zapnout grafiku | Kontakt    Zlin6.cz | 6. skautské středisko ve Zlíně | Code by PCHweb