Skautnahodny obrazek
 

 

Aktuální informace k letním táborům 2023 zde budou během května.
Pro představu zde ponecháváme informace k loňským táborům.

 

Informace k letním táborům 2022

Cena táborů

Při stanovení celkové ceny táborů bereme v úvahu celkem tři okruhy výdajů. Nejvyšší částku si vyžádá strava táborníků (pět jídel denně, z toho nejméně jedno jídlo teplé). Druhý okruh tvoří technické zabezpečení tábora (např. doprava materiálu, stavba, opravy, vybavení, autobusy pro odvoz táborníků, elektřina, palivové dříví, sečení louky). Třetí oblastí výdajů je financování samotného chodu tábora – cestovné, vstupné (např. koupaliště), odměny, zajištění programu, poplatky u lékaře, dovoz potravin.

Celková částka potřebná na provoz letošních táborů – příspěvek na jednoho táborníka na jeden táborový den je 280 Kč:
– dotace Statutárního města Zlína na táborníky ze Zlína
– 50 Kč– příspěvek rodičů – 230 Kč
– Celková cena je zaokrouhlena na celé stokoruny směrem dolů.

Příspěvek rodičů:

dolní tábor

skautky – Medvědice

1. 7. až 16. 7. 2022
16 dnů cena 3 600 Kč

skautky – Artemis

16. až 30. 7. 2022
18 dnů cena 4 100 Kč *


světlušky (51. roj)


30. 7. až 13. 8. 2022

15 dnů
cena 3 400 Kč

skauti – Antares

13. až 30. 8. 2022
18 dnů cena 4 100 Kč
horní tábor

skauti – Ontario

1. 7. až 19. 7. 2022 19 dnů cena 4 300 Kč

roveři & rangers – Albion

19. až 30. 7. 2022 21 dnů cena 6 500 Kč **

vlčata

30. 7. až 13. 8. 2022 15 dnů cena 3 400 Kč

světlušky – Berušky

13. až 26. 8. 2022
14 dnů cena 3 200 Kč

Poznámky:
* Tábor skautek – Artemis bude předcházet putovní část na Pálavě od 13. července. Celková cena tábora je složena ze dvou položek – puťák a pobyt na táboře.
* Tábor R&R – Albionu bude předcházet putovní část v Bulharsku od 10. července. Celková cena tábora je složena ze dvou položek – puťák a pobyt na táboře.

 

Placení táborů

Při placení převodním příkazem vždy uvádějte variabilní symbol, podle kterého snáze rozeznáme vaši platbu. Platba je možná pouze převodem na účet 2701418660/2010, příspěvek rodiče již nelze platit hotovostně členům oddílových rad.

Splatnost příspěvku rodiče na tábor: světlušky (51. roj) – do 22. července, světlušky –
Berušky – do 5. srpna, vlčata – do 22. července, skautky – Medvědice – do 23. června, skautky – Artemis – do 5. července, skauti – Ontario – do 23. června, skauti – Antares – do 5. srpna, roveři & rangers – Albion – do 5. července

Platbu zasílejte jednotlivě za jedno dítě s uvedeným variabilním symbolem.

Platbu je také možné po dohodě odložit – volejte na tel.: 775 121 337 (Kateřina Straková) nebo pište na e­­‑mail: kyslik@zlin6.cz

 

Bankovní účet

Bankovní účet máme u Fio Banky: 2701418660/2010

 

Získání slevy a mimořádných finančních prostředků

Mnohým rodinám mohou nastat finanční potíže s placením tábora. V těchto případech se lze s vedoucím příslušného oddílu (tábora) dohodnout na termínu opožděného placení nebo na případné slevě. Možnost získání slevy podpořil nadační fond Credo, který nám pro tuto příležitost daroval finanční obnos.

Další možnosti získání finanční podpory:

Charita Zlín nabízí podporu z výtěžku Tříkrálové sbírky. Zde je potřeba vyplnit ŽÁDOST a tu zaslat na přiloženou e-mailovou adresu.

• Tradičně lze také požádat o finanční prostředky na Sociálním odboru Statutárního města Zlína (na třídě Tomáše Bati naproti jednatřicítky – EUC klinika). Ve fondu města Zlína jsou vyhrazeny finanční prostředky i k těmto účelům.

• Nadační fond Credo má program Navzdory (www.credonf.cz/navzdory).

Bylo by škoda, kdyby vaše dcera nebo váš syn nejeli na tábor jenom kvůli nepříznivé finanční situaci rodiny. Určitě jim i za těchto podmínek umožníme pobyt na táborech. V případě potřeby bez obav volejte vedoucímu střediska (tel.: 736 522 830, e-mail: leos@zlin6.cz).

 

Vystavení potvrzení a faktury pro zaměstnavatele

Na požádání vystavíme pro zaměstnavatele některého z rodičů Žádost o poskytnutí příspěvku z fondu kulturních a sociálních potřeb účastníkům skautského tábora nebo Potvrzení o účasti dítěte (dětí) na našem skautském táboře.

Rovněž na požádání vystavíme fakturu a zašleme vašemu zaměstnavateli.

V těchto případech volejte na tel.: 775 121 337 (Kateřina Straková - Kyslík) nebo pište na e­‑mail: kyslik@zlin6.cz

 

Odjezdy autobusů

Účastníci tábora odjíždějí vždy od Městského divadla ve Zlíně z Divadelní ulice.

Na stejné místo se – asi po dvou hodinách – vrací autobus účastníky předešlého turnusu.

pátek 1. července 2021
Zlín —> Lidečko
odjezd v 8 hod.
– skauti – Ontario
– skautky – Medvědice

sobota 16. července 2022
Zlín —> Lidečko
odjezd v 14 hod.
– skautky – Artemis
Lidečko —> Zlín
– skautky – Medvědice

úterý 19. července 2022
Lidečko —> Zlín
odjezd v 15 hod.
– skauti – Ontario

sobota 30. července 2022 *
Zlín —> Lidečko
odjezd v 14 hod.
– světlušky (51. roj)
– vlčata
Lidečko —> Zlín
– roveři & rangers – Albion

sobota 13. srpna 2022
Zlín —> Lidečko
odjezd v 14 hod.
– světlušky – Berušky
– skauti – Antares
Lidečko —> Zlín
– skautky – světlušky (51. roj)
– vlčata

pátek 26. srpna 2022
Lidečko —> Zlín
odjezd v 15 hod.
– světlušky – Berušky

pátek 26. srpna 2022
Lidečko —> Zlín
odjezd v 15 hod.
– skauti – Antares

Poznámka:
* V sobotu 30. července 2020 bude mnoho dětí – budou 2 autobusy

 


Mapa webu | Vypnout grafiku | Kontakt    Zlin6.cz | 6. skautské středisko ve Zlíně | Code by PCHweb